Skip to main content

Krepšelis

Close Cart

Privatumo politika

 

Apibrėžimai

 1. Darbo dienos – tai darbo dienos nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus valstybines šventes.
 2. Pristatymas – tai faktinis Operatoriaus pristatymas Klientui per Tiekėją, užsakyme nurodytas prekes.
 3. Tiekėjas – tai kurjerių kompanija, su kuria jis bendradarbiauja su Operatoriumi tiekiant prekes.
 4. Slaptažodis – tai raidžių, skaitmenų ar kitų simbolių eilutė, kurią Klientas pasirenka registracijos metu internetinėje parduotuvėje ir naudojamas saugiai prieigai prie Kliento paskyros internetinėje parduotuvėje.
 5. Klientas – subjektas, kuriam gali būti teikiamos paslaugos elektroniniu būdu arba su kuria gali būti sudaryta pardavimo sutartis pagal reglamentus ir teisės aktus.
 6. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris teisinį sandorį su verslininku tiesiogiai nesusijęs su jo verslo ar profesine veikla.
 7. Kliento paskyra – kiekvienam Klientui skirta individuali komisija, kurią jos vardu pradeda Operatorius, po to, kai Klientas yra užregistravęs ir sudaręs sutartį dėl Kliento paskyros teikimo.
 8. Prisijungimas – tai individualus Kliento identifikavimas, kurį nustato jis, sudarytas iš raidžių, skaitmenų ar kitų simbolių, reikalingų kartu su Slaptažodžiu, kad internetinėje parduotuvėje būtų sukurta Kliento sąskaita. Prisijungimas yra teisingas Kliento el. Pašto adresas.
 9. Verslininkas – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, įstatymas numato teisinį veiksnumą, vykdo verslo ar profesinę veiklą savo vardu ir vykdo teisinį veiksmą, tiesiogiai susijusį su jo verslu ar profesija veikla.
 10. Taisyklės – tai šios taisyklės.
 11. Registracija – tai faktinė veikla, vykdoma Taisyklėse nustatyta tvarka, reikalinga Klientui naudotis visomis internetinės parduotuvės funkcijomis.
 12. Parduotuvės svetainė – svetainė, esanti domene espanola.lt
 13. Prekės – tai parduotuvės savininko pateiktas internetinės parduotuvės tinklalapio produktas, kuris gali būti Pardavimo sutarties objektas.
 14. Nuolatinė terpė – medžiaga ar įrankis, leidžiantis Klientui arba Savininkui saugoti asmeniškai jam adresuotą informaciją taip, kad ateityje ši informacija būtų prieinama prie informacijos ir leistų saugomai informacijai gauti būti atstatyta nepakitusi.
 15. Pardavimo sutartis – pardavimo sutartis, sudaryta nuotoliniu būdu, laikantis taisyklių, nustatytų Kliento ir Parduotuvės savininko.

 

2. Bendrosios nuostatos ir internetinės parduotuvės naudojimas

 1. Visos teisės į internetinę parduotuvę, įskaitant nuosavybės teises, intelektinės nuosavybės teises į jo pavadinimą, interneto domeną, parduotuvės svetainę, taip pat parduotuvės tinklavietėje paskelbtus modelius, formas, logotipus (išskyrus „The Store“ pateiktus logotipus ir nuotraukas) Tinklalapis, skirtas pristatyti prekes, kurioms priklauso autorių teisės, priklauso savininkui, o jų naudojimas gali būti vykdomas tik nurodytu būdu ir laikantis taisyklių ir su savininko sutikimu, išreikštu raštu.
 2. Savininkas stengsis, kad interneto vartotojai galėtų naudotis internetine parduotuve naudodami visas populiarias žiniatinklio naršykles, operacines sistemas, įrenginių tipus ir interneto ryšio tipus. Minimalūs techniniai reikalavimai, leidžiantys naudoti „Store“ svetainę, yra interneto naršyklė, kurioje yra bent „Internet Explorer 11“ arba „Chrome 39“ arba „FireFox 34“ arba „Opera 26“ arba „Safari 5“ arba naujesnė versija, „JavaScript“ įgalinta, priimant „slapukus“ ir interneto ryšio juostos plotį, esantį mažiausiai 256 kbit / s. Parduotuvės svetainė yra optimizuota, kad minimali ekrano skiriamoji geba būtų 1024×768 pikselių.
 3. Savininkas naudoja „slapukų“ failų mechanizmą, kuris, nors Klientai naudoja parduotuvės svetainę, yra išsaugomas Savininko serveryje Kliento galutinio įrenginio kietajame diske. Naudojant „slapukus“ siekiama teisingai tvarkyti „Store“ svetainę galutiniuose klientų įrenginiuose. Šis mechanizmas nesunaikina kliento galutinio įrenginio ir nesukelia jokių konfigūracijos pakeitimų kliento galutiniuose įrenginiuose ar programose, įdiegtose šiuose įrenginiuose. Kiekvienas klientas gali išjungti „slapukus“ mechanizmą savo terminalo įrenginio naršyklėje. Savininkas nurodo, kad „slapukų“ išjungimas gali sukelti sunkumų arba neleisti naudoti „Store“ svetainės.
 4. Norint pateikti užsakymą internetinėje parduotuvėje per internetinės parduotuvės svetainę ir norint naudotis parduotuvės svetainėje teikiamomis paslaugomis, Klientui būtina turėti aktyvią el. Pašto paskyrą.
 5. Draudžiama teikti Klientui neteisėtą turinį ir Kliento naudojimąsi Internetinės parduotuvės, Parduotuvės svetainės ar savininkų teikiamomis nemokamomis paslaugomis taip, kad prieštarautų įstatymams, gerajai praktikai ar pažeidžiant trečiųjų šalių asmenines teises.
 6. Savininkas pareiškia, kad dėl viešo interneto pobūdžio ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų naudojimo gali kilti nesankcionuotų asmenų klientų duomenų gavimo ir keitimo rizika, todėl klientai turėtų naudoti tinkamas technines priemones, kurios sumažintų minėtą riziką. Visų pirma jos turėtų naudoti antivirusines programas ir apsaugoti internetą naudojančių asmenų tapatybę. Savininkas niekada neprašo kliento pateikti jam jokios formos slaptažodžio.

 

3. Registracija

 1. Norėdamas sukurti Kliento sąskaitą, Klientas privalo nemokamai registruotis.
 2. Registracijai nereikia, kad užsakymas būtų pateiktas Internetinėje parduotuvėje.
 3. Norėdamas užsiregistruoti, Klientas turėtų užpildyti Savininko pateiktą registracijos formą Parduotuvės tinklalapyje ir išsiųsti užpildytą registracijos formą Savininkui elektroniniu būdu pasirinkdamas atitinkamą registracijos formoje esančią funkciją. Registracijos metu Klientas nustato individualų slaptažodį.
 4. Užpildydamas registracijos formą, Klientas turi galimybę perskaityti Taisykles, priimdamas jo turinį pažymėdamas atitinkamą lauką formoje.
 5. Registracijos metu Klientas gali savanoriškai sutikti su jo asmens duomenų tvarkymu rinkodaros tikslais, pažymėdamas atitinkamą registracijos formos langelį. Tokiu atveju savininkas aiškiai informuoja apie Kliento asmens duomenų rinkimo tikslą, taip pat informaciją, žinomą Savininkui ar numatomiems tokių duomenų gavėjams.
 6. Kliento sutikimas tvarkyti savo asmens duomenis rinkodaros tikslais nenumato galimybės sudaryti sutartį su Savininku dėl Kliento sąskaitos paslaugos teikimo elektroninėmis priemonėmis. Sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu pateikiant atitinkamą Kliento pareiškimą savininkui. Deklaraciją galima siųsti, pvz., Į Savininko adresą elektroniniu paštu.
 7. Siųsdamas užpildytą registracijos formą, Klientas nedelsdamas elektroniniu paštu gauna registracijos formoje nurodytą el. Šiuo metu sudaroma sutartis dėl elektroninių paslaugų teikimo Kliento sąskaitos paslaugai, o Klientas galės naudotis Kliento paskyra ir atlikti pakeitimus registracijos metu, išskyrus prisijungimą.

 

4. Užsakymai

 1. Parduotuvės tinklalapyje esanti informacija nėra Savininko pasiūlymas, kaip apibrėžta Civiliniame kodekse, bet tik Klientų kvietimas pateikti pasiūlymus sudaryti pardavimo sutartį.
 2. Klientas gali pateikti užsakymus internetinėje parduotuvėje per internetinės parduotuvės svetainę, 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą.
 3. Klientas, pateikęs užsakymą per internetinės parduotuvės svetainę, užpildo užsakymą pasirinkdamas prekes, kurias jis domina. Prekių įtraukimas į užsakymą atliekamas pasirinkus komandą „Į krepšelį“ pagal pateiktą „Gerą“, pateiktą Parduotuvės svetainėje . Užpildęs visą užsakymą ir nurodydamas pristatymo ir apmokėjimo metodą „BASKET“, Klientas pateikia užsakymą siunčdamas užsakymo formą savininkui, pasirinkdamas mygtuką „eiti į užsakymą“ parduotuvės svetainėje. Kiekvieną kartą prieš išsiunčiant užsakymą Savininkui, Klientas yra informuotas apie bendrą pasirinktos prekės ir pristatymo kainą, taip pat visas papildomas išlaidas, kurias jis turi patirti dėl pardavimo sutarties.
 4. Užsakymo pateikimas reiškia, kad Klientas pateikia Savininkui pasiūlymą sudaryti Prekių pardavimo sutartį, kuri yra užsakymo objektas.
 5. Pateikęs užsakymą, savininkas siunčia Kliento nurodytam el. Pašto adresu patvirtinimą apie jo pateikimą.
 6. Tada, patvirtinęs užsakymo pateikimą, Savininkas siunčia Kliento nurodytą elektroninio pašto adresą apie užsakymo vykdymą. Informacija apie pavedimo priimti įvykdymą yra savininko deklaracija dėl 4 dalyje nurodyto pasiūlymo priėmimo. 4 ir nuo to momento, kai Klientas gauna sutartį, sudaroma pardavimo sutartis.
 7. Pasibaigus pardavimo sutarčiai, savininkas patvirtina Klientui savo sąlygas, išsiunčiant jas į ilgalaikį laikmeną Kliento el. Pašto adresu arba raštu Kliento nurodytu adresu registracijos ar užsakymo metu.

 

5. Garantija

 1. Operatorius užtikrina prekių pristatymą be fizinių ir teisinių defektų. Operatorius yra atsakingas Klientui, jei gaminys turi fizinį ar teisinį defektą (garantija).
 2. Klientas, kuris naudojasi garantijos suteikiamomis teisėmis, privalo pateikti defekto objektą į Operatoriaus adresą. Jei Klientas yra vartotojas, pristatymo išlaidas padengia Operatorius.
 3. Operatoriaus parduodamoms prekėms taikoma prekių gamintojo suteikta garantija.
 4. Skundai ir trūkumų turinčių prekių išsiuntimas vyksta Operatoriaus adresu: Espanola – info@espanola.lt
 5. Jei gaminys turi defektą, Klientas gali:a) pateikti kainos sumažinimo ar atsisakymo iš pardavimo sutarties pareiškimą, nebent Operatorius nedelsdamas ir be pernelyg didelių nepatogumų Klientui keistų defektų turintį gaminį už gaminį be defektų arba pašalina defektą.Šis apribojimas netaikomas, jei Produktas jau buvo pakeistas Operatoriumi arba Operatorius neįvykdė prievolės pakeisti prekes su defektais neturinčiais gaminiais arba pašalinti defektus. Klientas gali pareikalauti pakeisti gaminį be defektų, o ne pakeisti gaminį, o ne pakeisti produktą, o ne pakeisti defektą, o ne reikalauti pašalinti defektą, išskyrus atvejus, kai kliento pasirinktu būdu neįmanoma įvykdyti reikalavimų. arba reikės pernelyg didelių išlaidų, palyginti su Operatoriaus pasiūlytu metodu. Vertinant sąnaudų perviršį, atsižvelgus į defektų neturinčias Prekių vertes, atsižvelgiama į defekto rūšį ir reikšmę, taip pat nepatogumus, su kuriais Klientas gali susidurti kitaip.b) reikalauti, kad gaminys su trūkumais būtų pakeistas be defektų arba pašalintas defektas. Operatorius yra įpareigotas pakeisti defektą turintį gaminį be defektų arba per protingą laiką pašalinti defektą, kad klientas nepatirtų pernelyg didelių nepatogumų.Operatorius gali atsisakyti patenkinti Kliento prašymą, jei neįmanoma suderinti defektų turinčio Prekių su Sutartimi Kliento pasirinktu būdu arba jei reikės pernelyg didelių išlaidų, palyginti su antruoju galimu būdu, kaip pasiekti Pardavimo sutartį . Remonto ar pakeitimo išlaidas padengia Operatorius.

 

6. Pasitraukimas iš pardavimo sutarties

 1. Klientas, kuris yra Pirkėjas, sudaręs pardavimo sutartį, per 14 dienų gali pasitraukti iš jo.
 2. Atsisakymo nuo Pirkimo sutarties galiojimo terminas prasideda nuo to momento, kai Klientas gauna Prekes. Klientas gali pasitraukti iš Pardavimų sutarties pateikdamas savininkui (tinklalapyje esančią kontaktinę formą) deklaraciją apie atsisakymą. Norint įvykdyti terminą, pakanka išsiųsti pareiškimą iki jo galiojimo pabaigos.
 3. Atsisakius pardavimo sutarties, jis laikomas negaliojančiu.
 4. Jei Klientas pateikė pareiškimą dėl atsisakymo iš pardavimo sutarties, kol savininkas nepriėmė jo pasiūlymo, pasiūlymas nebėra privalomas.
 5. Savininkas ir (arba) Operatorius privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Kliento pareiškimo apie sutarties atsisakymą nuo Pirkimo sutarties gavimo dienos, grąžinti visus jo atliktus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas. Prekės klientui. Savininkas arba Operatorius gali atsiimti iš Kliento gautų mokėjimų grąžinimą iki Prekių grąžinimo arba prekių grąžinimo įrodymo pristatymo, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyksta pirmiausia.
 6. Jei Klientas, pasinaudojęs atsisakymo teise, pasirinko Prekių pristatymo būdą, išskyrus Savininko siūlomą pigiausią įprastą pristatymo būdą, Savininkas neprivalo grąžinti Klientui papildomų išlaidų.
 7. Klientas privalo grąžinti prekes Operatoriui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią jis atsistatydino iš pardavimo sutarties. Norint įvykdyti terminą, pakanka grąžinti prekes į Operatoriaus adresą prieš pasibaigiant terminui.
 8. Pasitraukimo atveju Klientas prisiima tik tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.
 9. Jei dėl savo pobūdžio Produktas negali būti grąžintas įprastu paštu, Operatorius informuoja Klientą apie objekto grąžinimo išlaidas.
 10. Klientas yra atsakingas už Produkto vertės sumažėjimą, naudojant jį tokiu būdu, kuris viršija tai, kas būtina nustatant Prekių pobūdį, savybes ir veikimą.
 11. Savininkas ar Operatorius grąžina mokėjimą naudodamas tą patį mokėjimo būdą, kaip ir Klientas, išskyrus atvejus, kai Klientas aiškiai sutiko su kitokiu grąžinimo metodu, kuris jam nekelia jokių išlaidų.
 12. Teisė pasitraukti iš pirkimo sutarties nesuteikiama Klientui, kuris yra vartotojas, sutartyse, kuriose prekė yra surenkamas elementas, pagamintas pagal vartotojo specifikacijas arba tarnauja tam, kad patenkintų jo individualius poreikius.

 

7. Asmens duomenų apsauga

 1. Savininko savanoriškai registracijos metu pateikto Kliento asmens duomenų tvarkytojas, pateikdamas vienkartinį užsakymą ir teikdamas Paslaugą elektroninėmis priemonėmis arba kitomis Taisyklėse nurodytomis aplinkybėmis, yra Savininkas.
 2. Savininkas tvarko Kliento asmens duomenis, kad galėtų atlikti užsakymus, teikti paslaugas elektroninėmis priemonėmis ir kitais Taisyklėse nurodytais tikslais. Duomenys tvarkomi tik remiantis teisinėmis nuostatomis arba Kliento išreikštu sutikimu pagal taikytiną teisę.
 3. Klientas savo savininkui pateikia savanoriškus duomenis, su išlyga, kad tam tikros informacijos nepateikimas registracijos metu neleidžia registruoti ir sukurti Kliento sąskaitos ir neleidžia Klientui pateikti ir tvarkyti užsakymo. jei pavedimas pateikiamas be registracijos Kliento sąskaitoje.
 4. Kiekvienas, kuris savo asmeninius duomenis pateikia Savininkui, turi teisę susipažinti su jų turiniu ir jį ištaisyti.
 5. Savininkas suteikia galimybę iš surinkimo pašalinti asmeninius duomenis, ypač tais atvejais, kai kliento sąskaita ištrinama. Savininkas gali atsisakyti ištrinti asmens duomenis, jei Klientas nesumoka visų Operatoriui mokėtinų sumų ar pažeidė taikytiną teisę, o asmens duomenų saugojimas yra būtinas norint paaiškinti šias aplinkybes ir nustatyti Kliento atsakomybę.
 6. Savininkas saugo jam perduotus asmens duomenis ir deda visas pastangas, kad apsaugotų juos nuo neleistinos prieigos ar naudojimo.
 7. Savininkas perduoda Kliento asmens duomenis Operatoriui ir Tiekėjui tiek, kiek tai būtina pristatymui atlikti. Jei naudotojas atrenka mokėjimą per „PayU“ svetainę, jo asmens duomenys bus pateikti tiek, kiek tai reikalinga sutarties vykdymui su „PayU SA“, įsikūrusiu Krokuvoje.

 

8. Sutarties nutraukimas (netaikoma pardavimo sutartims)

 1. Tiek Klientas, tiek Savininkas gali nutraukti elektroninių paslaugų teikimo sutartį bet kuriuo metu ir nepateikdami priežasčių, išlaikydami kitos šalies įgytas teises prieš nutraukiant minėtą. sutarties ir toliau pateiktų nuostatų.
 2. Užsiregistravęs Klientas nutraukia elektroninių paslaugų teikimo sutartį, išsiųsdamas Savininkui atitinkamą ketinimų deklaraciją, naudodamasis bet kokiomis nuotolinio ryšio priemonėmis, leidžiantį Savininkui perskaityti Kliento ketinimų pareiškimą.
 3. Savininkas nutraukia elektroninių paslaugų teikimo sutartį, išsiųsdamas Klientui atitinkamą pareiškimą apie el. Pašto adresą, kurį Klientas pateikia registracijos metu.

 

9. Baigiamosios nuostatos

 1. Savininkas yra atsakingas už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, tačiau sutarčių, sudarytų su Klientais, kurie yra Verslininkai, atveju, savininkas yra atsakingas tik tuo atveju, jei yra apgalvota žala ir neviršijant Kliento faktinių nuostolių. verslininkas.
 2. Šių Taisyklių turinį galima įrašyti spausdinant, įrašant laikmenoje arba parsisiųsdami bet kuriuo metu iš parduotuvės svetainės.
 3. Kilus ginčui dėl sudarytos pardavimo sutarties, šalys stengiasi išspręsti klausimą draugiškai.
 4. Kiekvienas klientas gali naudoti neteismines priemones skundams ir žalos atlyginimui spręsti. Šiuo atžvilgiu klientas gali naudotis tarpininkavimu. Nuolatinių tarpininkų ir esamų tarpininkavimo centrų sąrašus perduoda ir pateikia atitinkamų apygardų teismų pirmininkai.
 5. Savininkas pasilieka teisę keisti šias taisykles. Visi savininko perduoti pavedimai, kurie turi būti įgyvendinti prieš įsigaliojant naujiems reglamentams, įgyvendinami pagal Kliento užsakymo pateikimo dieną galiojusius reglamentus. Taisyklių pakeitimas įsigalioja paskelbimo Parduotuvės svetainėje dieną. Savininkas informuos klientą prieš 7 dienas iki naujų taisyklių įsigaliojimo dėl reglamento pakeitimų elektroniniu paštu, kuriame bus nuoroda į iš dalies pakeistų reglamentų tekstą. Jei Klientas nepriima naujo Taisyklių turinio, jis privalo apie tai pranešti Savininkui, dėl kurio sutartis nutraukiama pagal §13 nuostatas.
 6. Taisyklės įsigalioja 2019 m. Liepos 5 d.